آرشیو اخبار

شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی با همکاری مرکز رشد دانشگاه تبریز برگزار می نماید.
برگزاری رویداد استارت آپ ویکند بین المللی صنعت برق

شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی با همکاری مرکز رشد دانشگاه تبریز برگزار می نماید.

شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی با همکاری مرکز رشد دانشگاه تبریز ، رویداد استارت آپ ویکند بین المللی را روز سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سالن باران مرکز رشد دانشگاه تبریز برگزار خواهد نمود.

ادامه مطلب