آرشیو اخبار

بازدید معاونت محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی از مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز
بازدید معاونت محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی از مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز

بازدید معاونت محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی از مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز

در مورخه ۹۹/۰۲/۲۸ جناب آقای عین اله زاده، معاونت محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی، همراه با دبیر میز تجارت ایران و عراق، جناب آقای شاهینراد، مدیرعامل شرکت سازنده ماشین آلات صنعتی، جناب آقای بابایی، از مرکز رشد دانشگاه تبریز و تولیدات جوانان دانشگاه تبریز، بازدید نمودند.

ادامه مطلب