تالارها و فضاهای تخصصی

تعداد بازدید:۴۱۶۳
  • سالن باران _ ظرفیت 150 نفر _مورد استفاده کارهای گروهی و تیمی

  • سالن تنگه _ظرفیت 50 نفر _ جهت برگزاری جلسات بصورت میزگرد

  • سالن صاعقه _ ظرفیت 55 نفر _ جهت برگزاری کنفرانسها و سمینارهای آموزشی

  • سالن رنگین کمان _ ظرفیت 120 نفر _ جهت برگزاری مراسم ها و سخنرانی ها

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸